"Onbeperkt mengen van FSC en PEFC?
Keurhout biedt optimale vrijheid en een praktische CoC"

 

 

 

 

Datum: 6-11-2019

Als onderdeel van de zorgvuldigheidseisen van Keurhout nodigt de Management Autoriteit van Keurhout belanghebbenden uit om feedback te geven op de Keurhout protocollen ten behoeve van een periodieke herzieningsronde. Uw opmerkingen, feedback en suggesties helpen ons ervoor te zorgen dat de protocollen aan uw behoeften en verwachtingen voldoen. De laatste consultatieronde vond plaats van 1 september tot 1 november 2019.

Datum: 31-1-2013

Tijdens de genoemde bijeenkomst, die door ca. 40 personen - deelnemers en geïnteresseerden - werd bijgewoond, presenteerde de heer Eric de Munck m.b.t. Keurhout de activiteiten en resultaten tot op heden.

Datum: 11-1-2013

Zoals wij u al eerder hebben geïnformeerd vindt er voor Keurhout deelnemers en de leden van de VVNH op woensdag 16 januari a.s. om 16.00 uur ten kantore van Keurhout (Westeinde 6 (1334 BK) te Almere-Buiten) een bijeenkomst plaats. In deze bijeenkomst informeren wij u o.a. over de stand van zaken m.b.t. duurzaamheid en legaliteit.

Datum: 29-2-2012

Achtergrond
Per 30 december 2011 heeft het College van Deskundigen van Keurhout (CvD) het Controlled Wood systeem van de Forest Stewardship Council (FSC-CW) tot haar Keurhout-Legaal systeem toegelaten.

Datum: 1-2-2012

1 februari zijn door groepsmanager Ted Wiegman van Symaco acht Keurhout groepscertificaten uitgereikt. De bedrijven kiezen voor de handelsketencertificering van Keurhout omdat hen dit de mogelijkheid biedt FSC en PEFC houtstromen onbeperkt te mengen.

Datum: 15-12-2011

Het nieuwe KH-CoC Protocol biedt de mogelijkheid tot groepcertificering. Groepscertificering is een gunstige optie voor kleinere bedrijven (tot maximaal 15 fte). Een groep bestaat uit een groepsmanager en groepsdeelnemers. De kosten voor certificering worden beperkt, omdat bij de jaarlijkse audit - vergelijkbaar als bij Multi-site - slechts de groepsmanager en een steekproef uit de groepsdeelnemers gecontroleerd worden.

Datum: 30-11-2011

Het nieuwe Keurhout CoC Protocol (versie 4, dd 31/12/2010) is officieel goedgekeurd door TPAC.
 
Enkele van de belangrijkste wijzigingen in het protocol t.o.v. de in 2009 door TPAC goedgekeurde versie zijn:
• uitbreiding met een optie voor groepscertificering
• uitbreiding met een optie voor menging met gerecycled hout
• uitbreiding met de mogelijkheid tot afgifte van een Keurhout CoC certificaat (door de onafhankelijke Certificatie Instelling)

Datum: 15-7-2011

Per 25 januari 2011 heeft het College van Deskundigen (CvD) van Keurhout het OLB (Origine et Légalité des Bois) Systeem van Bureau Veritas Certification toegelaten tot het Keurhout-Legaal systeem. Bureau Veritas Certification is een in Frankrijk gevestigde en internationaal bekende Certificatie Instelling op het gebied van ondermeer bosbouw,. Het bedrijf past een gefaseerde benadering toe m.b.t. bossencertificering. Het bossencertificering programma omvat een serie verificatie diensten m.b.t  legaliteit en bosbeheer: verificatie van Legale Herkomst en Legale Compliantie (OLB) en Certificatie van Duurzaam Bosbeheer (FSC of PEFC).

Datum: 25-1-2011

Achtergrond
Per 25 januari 2011 heeft het College van Deskundigen (CvD) van Keurhout het OLB systeem van BVC tot het Keurhout-Legaal systeem toegelaten.Het OLB (Origine et Légalité des Bois) systeem betreft het legaliteit certificatie systeem van BVC (Bureau Veritas Certification), gevestigd in Frankrijk. Het systeem werd in 2004 ontwikkeld door Eurocertifor, dat in 2005 werd overgenomen door BVC. Het OLB systeem is sindsdien verder ontwikkeld. Het is tot nu toegepast in diverse Centraal- en West-Afrikaanse en Aziatische landen. Het OLB systeem is bedoeld om te certificeren dat hout legaal geproduceerd, verkregen en verkocht wordt door de gecertificeerde bos-/houtbedrijven. Het gecertificeerde hout wordt door certificeerder BVC gedurende de gehele handelsketen getraceerd op basis van een traditionele papieren CoC en jaarlijkse veld audits.

Datum: 11-10-2010

Achtergrond
Per 30 september jl. heeft het College van Deskundigen (CvD) van Keurhout het Certisource-Indonesië systeem voor legaal hout toegelaten tot het Keurhout-Legaal Systeem.