"Onbeperkt mengen van FSC en PEFC?
Keurhout biedt optimale vrijheid en een praktische CoC"

 

 

 

 

Beoordeling certificaten en -systemen

Nieuwe certificaten en -systemen voor duurzaam bosbeheer en/of legale herkomst kunnen desgewenst ter goedkeuring aan de Keurhout Management Autoriteit worden aangeboden. De KH-MA zal dan, op basis van offerte, een toetsing laten uitvoeren door één of meerdere deskundige onafhankelijke organisaties en op basis van hun rapportage al of niet tot toelating overgaan.
Tot 2013 was de beoordeling en toetsing van certificaten en/of certificeringsystemen voor duurzaam bosbeheer, en later ook voor legale herkomst aan de eisen van de diverse Standaarden van het Keurhout Protocol, in handen van een onafhankelijk College van Deskundigen (CvD). Met de installatie van de Timber Procurement Assessment Committee (TPAC) door de overheid, de toelating van de standaarden PEFC- en FSC-international voor het duurzaam inkoopbeleid en het in werking treden van de Europese Houtverordening (EUTR) is het takenpakket voor een operationeel College van Deskundigen zodanig licht dat de KH-MA heeft moeten besluiten de leden van haar taken te verlichten.

De door Keurhout toegelaten certificaten voor zowel duurzaam bosbeheer alsook voor legale herkomst zijn door de grondige analyse van het College van Deskundigen te gebruiken binnen het duurzaam inkoopbeleid van de Nederlandse overheid en de vereiste zorgvuldigheidmaatregelen (Due Diligence) voor de Europese Houtverordening (EUTR). Omdat toelating van certificaten voor ‘Duurzaam’ en ‘Legaal’ nu plaatsvinden door respectievelijk TPAC en EU, zal het Keurhout-secretariaat de tot nu toe beoordeelde certificaten laten ‘uitlopen’ en voor updates verwijzen naar de betreffende organisaties.

Het handelsketensysteem van Keurhout blijft door de acceptatie van door TPAC en EU geaccepteerde certificaten een solide systeem dat met het Keurhout ‘TPAC-Proof-label’ kan worden gebruikt in het kader van de MIA/VAMIL-regeling voor duurzaam bouwen.