"Onbeperkt mengen van FSC en PEFC?
Keurhout biedt optimale vrijheid en een praktische CoC"

 

 

 

 

Keurhout Protocol

Het toetsingsprotocol gebruikt door het College van Deskundigen.
Organisatie,
procedures en eisen voor beoordeling van legale herkomst en/of duurzaam
bosbeheer en handelsketen in productielanden. Versie 15 mei 2009.
Alléén Engelstalig.

U kunt dit document inzien en afdrukken door op onderstaande link te openen (Pdf, 1,6 MB):

KH audit protocol for CoC certification

Het toetsingsprotocol gebruikt door certificeerders.
Procedures en eisen voor CoC controle in consumptielanden. Versie 15 juni 2009. Engelstalig.

U kunt dit document inzien en afdrukken door op onderstaande link te openen (Pdf, 1,1 MB):

KH Logo Use Guide

Het engelstalige protocol gebruikt door certificeerders.
Procedures en eisen voor on-product en off-product Logo gebruik. Versie 15 februari 2011.

U kunt dit document inzien en afdrukken door op onderstaande link te openen (Pdf, 3,5 MB):

Keurhout Protocol for the Validation of Legal Timber

Formeel document op basis waarvan het College van Deskundigen van
Keurhout claims aangaande legale herkomst van hout valideert, inhoudende
de beoordelingsprocedure (aanvraag, behandeling, klachtenprocedure etc)
en een normatief deel (eisen aan legale herkomst en eisen aan de
C-O-C). Derde werkversie, september 2007. Engelstalig.

U kunt dit document inzien en afdrukken door op onderstaande link te openen (Pdf, 620 KB):

Keurhout Protocol for the Validation of Sustainable Forest Management Certificates

Formeel document op basis waarvan het College van Deskundigen van
Keurhout certificaten voor duurzaam bosbeheer valideert, onderverdeeld
in vijf delen: I) algemene inleiding en beoordelingsprocedure (aanvraag,
behandeling, klachtenprocedure etc), II) eisen aan het duurzaam
bosbeheerssysteem, III) eisen aan het feitelijke bosbeheer, IV) eisen
aan de certificeringsorganisatie en V) eisen aan de handelsketen
(C-O-C). Versie: 31 mei 2006. Engelstalig.

U kunt dit document inzien en afdrukken door op onderstaande link te openen (Pdf, 1,8 MB):

Keurhout Provisional Guidelines and Procedures in handling 'Keurhout Legal Admitted Timber Only

Keurhout Provisional Guidelines and Procedures in handling 'Keurhout
Legal Admitted Timber Only' beschrijft de details en instructies ten
aanzien van het op juiste wijze documenteren en gebruik van het
Keurhout-Legaal logo. Versie: Maart 2006. Engelstalig.

U kunt dit document inzien en afdrukken door op onderstaande link te openen (Pdf, 3,9 MB):

Checklist to the Keurhout Protocol for the Validation of Sustainable Forest Management

Checklist met Keurhout eisen aan: duurzaam bosbeheersystem,
beheerprestaties, certificeringinstelling en handelsketencontrole, ter
beoordeling van certificaten voor duurzaam bosbeheer. 2002. Engelstalig.

U kunt dit document inzien en afdrukken door op onderstaande link te openen (Pdf, 731 KB):

Voorbeeld registratie Keurhout voor intern gebruik

U kunt dit rekenblad inzien en afdrukken door op onderstaande link te openen (Xls, 194 KB):