"Onbeperkt mengen van FSC en PEFC?
Keurhout biedt optimale vrijheid en een praktische CoC"

 

 

 

 

Deelname Keurhout

Bedrijven die hout- en houtproducten fysiek verhandelen en/of verwerken kunnen deelnemer worden van Keurhout door:

  • het tekenen van de Keurhout-deelnemersovereenkomst
  • het voldoen van de jaarlijkse Keurhout-deelnemersbijdrage
  • zich jaarlijks te laten controleren of wordt voldaan aan de handelsketeneisen (CoC) door een bij Keurhout geregistreerde certificeringsinstelling.

Wanneer aan deze drie voorwaarden is voldaan, is het bedrijf Keurhout-deelnemer en daarmee gerechtigd hout te verkopen met een Keurhout-keur en de gedeponeerde logo’s te gebruiken voor on-productlabelling. Bedrijven die nog niet, of op enig moment niet, aan alle drie voorwaarden voldaan hebben, worden gezien als aspirant-deelnemers zonder bovengenoemde rechten.
De voorwaarden voor de handelsketencontrole zijn neergelegd in ‘Keurhout protocol voor de controle op de handelsketencertificering’. (pdf 1,54 MB).

De toelatings-audit wordt gevolgd door jaarlijkse surveillance-audits, die moeten plaatsvinden binnen een periode van maximaal 1 jaar. 

Aanvraag lidmaatschap/deelnemersovereenkomst
Hiertoe kunt u contact opnemen met het Secretariaat van de Keurhout Management Autoriteit:

Secretariaat Keurhout
Westeinde 6
1334 BK  Almere
Tel.: +31 (0)36 5494068
E-mail: info@keurhout.nl

Geregistreerde certificeerders handelsketencontrole
Voor het uitvoeren van een handelsketencontrole in de EU kunt u contact opnemen met een bij Keurhout geregistreerde certificeringsinstelling.

www.skh.nl

www.controlunion.com