"Onbeperkt mengen van FSC en PEFC?
Keurhout biedt optimale vrijheid en een praktische CoC"

 

 

 

 

College van Deskundigen

Tot 2013 was de beoordeling en toetsing van certificaten en/of certificeringsystemen voor duurzaam bosbeheer en later ook voor legale herkomst aan de eisen van de diverse standaarden van het Keurhout Protocol, in handen van een onafhankelijk College van Deskundigen (CvD). Door de installatie van de Timber Procurement Assessment Committee (TPAC) door de overheid, de acceptatie van de standaarden PEFC- en FSC-international voor het duurzaam inkoopbeleid en het in werking treden van de Europese Houtverordening (EUTR)  werd het takenpakket van een operationele College van Deskundigen zodanig licht dat de KH-MA heeft moeten besluiten het College op te heffen.

Het CvD ontwikkelde vijftien jaar lang expertise m.b.t. de sociale, ecologische, economische en certificeringstechnische aspecten van de aanvragen en waren disciplines en specifieke expertises in een orgaan vertegenwoordigd rond biodiversiteit, internationale natuurbescherming, bosecologie, bosbouwonderzoek, internationaal duurzaam bosbeheer, houtoogst, houtverwerking en -handel, handelsketenbeheer, managementsystematiek en certificering. Een aantal deskundigen welke jarenlang de beoordelingen voor Keurhout hebben verzorgd zijn inmiddels toegetreden tot TPAC, waardoor deze diepgaande kennis ten aanzien van het beoordelen van certificaten voor duurzaam en legaal geproduceerd hout nieuwe betekenis heeft gekregen.

Het operationele karakter van het CvD, de aanwezige expertise en zeker ook de grondigheid van de beoordeling van certificaten en systemen voor duurzaam bosbeheer en legale herkomst was uniek in de wereld. Het CvD heeft in haar bestaan alle vooraanstaande certificaten een of meerdere malen beoordeeld en veel daarvan uiteindelijk na vele kritiekronden toegelaten. Het CvD heeft vanaf het begin van haar bestaan ook een grote rol gehad in de voortdurende aanscherping van standaarden zoals bijvoorbeeld van MTCS.

De Keurhout Management Autoriteit heeft op 4 februari 2013 naar de leden van het CvD en haar secretaris haar waardering uitgesproken en hen bedankt voor het voortreffelijke werk dat zij de afgelopen jaren hebben verricht.
Bestuurssamenstelling van het CvD tot februari 2013:
Dr.ir. H.H. de Iongh, voorzitter (expertise in biodiversiteit, lokale gemeenschappen, NC-IUCN, U-Leiden)
Prof.dr. F. Bongers (expertise in bosteelt en bosecologie, onderzoek, Wageningen UR)
Drs. D. Hortensius (expertise in management systemen en certificering, NEN)
Ir. E. Lammerts van Bueren (expertise in bosbeheer, certificering, publieke sector, ISAFOR)
Dhr. S. Daatselaar (expertise in houtsector, CoC management, houtindustrie)
Ir. E.P. Zambon (S-for-S, Secretaris CvD Keurhout)